A Gyáli Kertbarát Kör 2020.június 26.-án ünnepelte fennállásának 40.évfordulóját. A közösség Gyál Város legrégebben működő civil szervezete, amely a szakmai programok mellett lehetőséget kínál a tartalmas közösségi együttlétre is. A Kert, a növények, a természet szeretete okot ad a találkozásokra, tapasztalatcserékre, baráti kapcsolatok kialakítására. A Kertbarát Kör célja a gyáli kerttulajdonosok gazdasági, szakmai érdekeinek képviselete és védelme, a kertészeti kultúra fejlesztése, a lakosság környezetvédelmi mozgósítása, melyben a tagságon kívül minden lakos részt vehet. A Kertbarát Kör feladata, hogy az érdeklődő, kertészkedést kedvelő lakosságot szakmai tanácsokkal ellássa, széleskörű tapasztalat cserét szervezzen új fajták, és művelődési módok megismertetésére és meghonosítása érdekében, népszerűsítse a környezet kímélő eljárások elterjedését, kivegye részét a lakókörnyezet szépítéséből, környezetének védelméből. Végrehajtja és szervezi a közterületek gondozását,ápolását. A Kert az aktív, egészséges pihenés és kikapcsolódás helye is. Jó néhány betegségekkel küzdő ember gyógyult meg a jó levegőn a kerti munka hatására. Örülök hogy bárki olvashatja a klub kialakulását, a tömérdek munkát, és a jövőhöz kapcsolódó jelent. 40-év olyan évforduló ez, amely megérdemli az odafigyelést, az elismerést, mert lelkes emberek írták kitörölhetetlenné. A Kertbarátoknak azt kívánom, hogy legyenek sokáig egészségesek, jó barátok és boldogok!

Király László

A Gyáli Kertbarát Kör története

A megalakulás előzményei: Az 1970-es évek közepe táján id.Patai János már próbálkozott a kertbarát mozgalom szervezésével sikertelenül. Azt azonban hangsúlyozni kell, hogy János bácsi a kezdetektől lelkesen támogatta a kertbarát mozgalom szervezését,és a későbbi években okos tanácsaival is sokat segített a kertbarátoknak. Patai János és kertészmérnök fiai László és János meghatározó alakjai voltak a hajdani Gyáli Termelőszövetkezet kertészeti ágazatának. Korai haláluk pótolhatatlan veszteség volt.

A Közvetlen előzmények: Gyócsi Zoltán a TIT /Tudományos Ismeretterjesztő Társulat/ előadójaként és tagjaként két területtel foglalkozott,a csillagászattal és a mezőgazdasági témákkal. Ez utóbbin belül is elsősorban kertészeti témájú előadásokat tartott,1979 őszétől. A különböző előadások közvetlen szervezését a HNF /Hazafias Nép Front/ koordinálta,amelynek élén az idő tájt Dr.Fa Ferenc állt, majd őt később Barna Illés a kertbarát kör egyik alapító tagja követte,aki az egyik legfontosabb személyisége volt mozgalmunknak. A TIT helyi elnöke hosszú éveken át Dr.Tausz György volt. Gyócsi Zoltán előadásait követő beszélgetéseken döbbenten tapasztalta, azt a nagyfokú tájékozatlanságot, amelyet a hallgatóság tanúsított,ugyan akkor érzékelte azt a hallgatóság által tanúsított elemi erejű igényt is,amely egy állandó és szervezett szakmai támogatás és támasz iránt megnyilvánult.

Ebben a felfokozott hangulatban,egyrészt az előadások hallgatósága irányából megnyilvánult igény, másrészt a HNF támogatása, valamint id.Patai János Tsz.elnök, Garai Jenő tanár, Vámosi József asztalos kitartó munkája és Gyócsi Zoltán tanár fiatalos lelkesedése eredményezte, hogy néhány hónap alatt 1980.június 20.-án 22+6 fő tagsággal megalakult a kertbarát kör. Az alapító okirat mintáját a felsőpakonyi akkori kertbarát mozgalmának alapító okmánya jelentette. Az adminisztratív munkák elég lassan haladtak és gyakorlatilag 1981.-év tavaszára készültek el, miközben a kör már működött. Le kell szögeznünk, hogy a kertbarát mozgalom indulása valóban 1980-ra datálható!

Tisztelet az alapítóknak!

Az alapítók névsora

 1. Prokopecz Jánosné
 2. Dr. Fa Ferencné
 3. Békési Jánosné
 4. Kovács Istvánné
 5. Hornyák Antal
 6. Müller Andrásné
 7. Patai János
 8. Vasas Ferenc
 9. Kun Ferenc
 10. Huszár Antal
 11. Tóth Ferenc
 12. Kóczián István
 13. Keresztúri Tóth Mihály
 14. Ledniczki István
 15. Poppé György
 16. Supka Andrásné
 17. Supka András
 18. Garai Jenő
 19. Bottlik Gábor
 20. Gyócsi Zoltán
 21. Sebestyén Lajos
 22. Őze Antal
 23. Barna Illés
 24. Lantos István
 25. Juhász Józsefné
 26. Durucz Lajosné
 27. Jánocsik Jánosné
 28. Vámosi József

Megalakuláskor alapvető célként fogalmazódott meg az új termesztési módok népszerűsítése és a közösségi klubélet megteremtése.

Az alábbi tevékenységi területek közé szervezték a munkájukat:

 • Tanácsok a különböző kertészeti növények növényvédelmét illetően. Ennek kapcsán növény védőszerek közös vásárlásában is részt vettek, de ez utóbbi nem vált gyakorlattá.
 • Vetőmagok cseréje és közös vásárlása, és különleges kertészeti növények népszerűsítése. Például 1984-ben a Vácrátóti Botanikus Kert útmutatása szerint, próbálkoztak az amaraut nevű növény elterjesztésével.
 • Tanulmányi kirándulások szervezése.
 • A Nagyközség faültetési akcióiban tevékenyen vettek részt. Például a Jálics dombon közel 140db őshonos fát ültettek 1993-ban.
 • Az első szemétgyűjtési akciót a rendszerváltás első évében a kertbarátok aktív közreműködésével Gyócsi Zoltán szervezte. A kertbarátok az idő tájt vállalkoztak először a frekventált helyeken lévő parkok gondozására, és például a „Templom Tér arculatának a kialakítását a kertbarátok végezték,és sok éven keresztül gondozták.
 • 1981-től kezdődően minden évben megtartjuk az immár hagyományos kiállításainkat.
 • Ismert szakembereket hívtunk meg előadásokat tartani. Az ismeretek bővítését és terjesztését mindig fontos feladatnak tekintették.

Összességében az első másfél évtized elsősorban a szakmaiság jegyében telt el. Igazodva az alapító okirat szellemiségéhez, foglalkozásaikat és kiállításaikat hosszú időn keresztül a régi posta épületében tartották.

Vezetés

A klub tisztségviselőit demokratikus úton, a tagság többségének akarata szerinti összetételben, titkos szavazással választja meg a közgyűlés. A klub ügyeit a vezetőség intézi. A klub munkájának eredményessége jelentős mértékben a választott vezetők tevékenységétől függ. A vezetőséget a tagság állandóan minősíti. Ha jól dolgozik a vezetőség az természetes, ha nem jól dolgozik, az viszont már hangulati tényező. A Klubot ötfős vezetőség irányítja, és háromfős Felügyelő Bizottság ellenőrzi. Az elnök személye is fontos. Ahhoz, hogy egy ilyen közösség kialakulhasson és együtt is maradjon, szükséges egy olyan ember, aki szereti a közösséget ,szereti a szakmát, szereti a barátságot és bízik is az emberekben. Aki elkötelezi magát a kertbarát kör szolgálatára, s majdnem minden idejét ennek szenteli.